Kinh nghiệm của PIO - Lợi ích của bạn

Với các sản phẩm, giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của chúng tôi, các đối tác/ khách hàng sẽ là người trải nghiệm thành công và đón nhận lợi ích.

Our experience is yours

Hợp tác cùng phát triển - tạo dựng tương lai doanh nghiệp. Đến với PIO, bạn sẽ có sức mạnh, lợi ích từ công nghệ và giải pháp của chúng tôi.

Khách hàng - Đối tác

  1. Công ty công nghệ AMIS (USA).
  2. Công ty phần mềm SeaSoft (Australia).
  3. Công ty thông tin di động VMS Mobi-Fone.
  4. Công ty cổ phần công nghệ truyền thông Quang Minh DEC.
  5. Công ty cổ phần công nghệ tin học Hải Minh C.U.A.
  6. Công ty chứng khoán An Bình.
  7. Công ty LanguageLink Việt Nam.
  8. Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT.
  9. Tập đoàn giáo dục MasterMind.