Sản phẩm

Kinh nghiệm của PIO - Lợi ích của bạn

Với các sản phẩm, giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của chúng tôi, các đối tác/ khách hàng sẽ là người trải nghiệm thành công và đón nhận lợi ích.

Our experience is yours

Hợp tác cùng phát triển - tạo dựng tương lai doanh nghiệp. Đến với PIO, bạn sẽ có sức mạnh, lợi ích từ công nghệ và giải pháp của chúng tôi.

Tổng đài dịch vụ tin nhắn - SMS Gateway

SMS-Gateway

Hệ thống tổng đài dịch vụ tin nhắn, cung cấp cho doanh nghiệp kết nối tới các nhà cung cấp di động để triển khai cung cấp các dịch vụ nội dung trên nền SMS.

Hệ quản lý giáo dục và đào tạo cho các trung tâm đào tạo quốc tế - eEdu

eEdu

Hệ thống quản lý đào tạo dùng cho các trung tâm đào tạo quốc tế. Quản lý thi đầu vào, học viên, giáo viên, xếp lớp, lên lịch...