Giải pháp

Kinh nghiệm của PIO - Lợi ích của bạn

Với các sản phẩm, giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của chúng tôi, các đối tác/ khách hàng sẽ là người trải nghiệm thành công và đón nhận lợi ích.

Our experience is yours

Hợp tác cùng phát triển - tạo dựng tương lai doanh nghiệp. Đến với PIO, bạn sẽ có sức mạnh, lợi ích từ công nghệ và giải pháp của chúng tôi.

Giải pháp bao gồm Hệ thống tổng đài tin nhắn, Hệ thống cung cấp nội dung tin nhắn, Hệ thống cung cấp nội dung đa phương tiện, Hệ thống quảng bá qua tin nhắn. Các Hệ thống thành phần có khả năng triển khai và phát triển độc lập đáp ứng nhu cầu ứng dụng đa dạng.
Hệ thống tổng đài tin nhắn cho phép người sử dụng quản lý và cung cấp dịch vụ tin nhắn theo các dạng mã tự định nghĩa, kết nối đầu số, máy chủ dịch vụ với máy chủ nội dung và thiết lập các kênh phân phối thông tin qua lại nhanh chóng, hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại.
Hệ thống cung cấp nội dung bao gồm một website dịch vụ và một hệ thống quản trị nội dung dịch vụ và quản trị người sử dụng. Các thông tin được kết nối và đồng bộ giữa tin nhắn với tài khoản trực tuyến của người sử dụng dịch vụ, đảm bảo nội dung được cung cấp thông suốt và trực tiếp tới khách hàng.
Hệ thống cung cấp nội dung đa phương tiện cung cấp những nội dung tin nhắn đa phương tiện và các nội dung khác trực tiếp tới điện thoại của người sử dụng thông qua kết nối Internet và tin nhắn đa phương tiện.
Hệ thống quảng bá qua tin nhắn cho phép các doanh nghiệp và sản phẩm một kênh truyền thông hiệu quả, tiếp cận gần hơn tới người tiêu dùng cũng như hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tốt hơn.